Våre tjenester

 • Prosjektering
 • Montasje
 • Service / Vedlikehold av : Kjøl & fryseutstyr , Aircondition, Varmepumpe, Ventilasjon / Klimaanlegg.
 • Lekkasjekontroller iht F-gass samt systemer for kuldemedieregnskap, anleggsoversikter etc.


  Har du et anlegg som ikke fungerer?

  Ring : 476 10 393

  Har du et anlegg som ikke har vært vedlikeholdt på en stund?
  Vi har serviceavtaler med gunstige fordeler, til gode priser & som inkluderer deg i vår 24-timers vaktordning.

  Vurderer du nytt anlegg?
  Vi prosjekterer, beregner og monterer ditt nye anlegg. Driftssikre & brukervennlige.

  Fryser du?
  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på våre varmepumper fra Mitsubishi Heavy Industries

  Har du et ventilasjonsanlegg?
  Vi utfører service/vedlikehold.