Vi utfører F-gass kontroll

Myndighetene har pålagt anleggseiere / operatører av anlegg med klimagasser og ha oversikt over hvilke kuldemedier samt hvilke mengder/CO2-ekviv. som er på deres anlegg.
Anleggene skal også merkes med type og mengde/CO2-ekviv.
Det skal gjennomføres regelmessig lekkasjekontroll på hvert anlegg av autorisert personell.
I tillegg skal det føres loggbok for inngrep i anlegg, samt kuldemedieregnskap.
Hvem kan gjøre hva med et anlegg?
Personell og bedrifter sertifiseres i en av 4 kategorier. (Kat. I – IV).
Dette reguleres av en underforordning. ( EF ) 303/2008.
 • Kategori I
  Dette gir rett til alle aktiviteter med anlegget, uavhengig av fyllingens størrelse. Herunder installasjon, vedlikehold inklusive inngrep i kuldemediekretsen, kontroll, fylling og tømming.
  Arctic Kulde Akershus A/S er som bedrift i tillegg til sitt personell sertifisert i Kategori I.
 • Kategori II
  Som for kategori I, men kun på anlegg med fylling under 3 kg.
  ( 6 kg hvis anlegget er hermetisk.)
  I tillegg kan man lekkasje-søke på større anlegg så fremt man ikke gjør inngrep i kuldemedie-kretsen.
 • Kategori III
  Gir rett til å gjenvinne brukt kuldemedie. Relevant for avfallshåndtering.
 • Kategori IV
  Gir rett til å lekkasje-søke på anlegg uten at det gjøres inngrep i anlegget. Kan være relevant for maskinister i industri og næringsmiddel.
Hvordan kan deres kuldeanlegg kontrolleres enklest mulig?
Arctic Kulde Akershus A/S utfører og loggfører den lovpålagte F-gass kontrollen på alle de anlegg hvor kunde har inngått avtale om rutinevedlikehold. (serviceavtale).
Hva kan vi gjøre for deg?
Vi har løsninger for :
– Merking av kuldeanlegg.
– Registrere kuldeanlegg, (anleggslister).
– Opprette loggbok og kuldemedieregnskap.
– Komplett perm for oppbevaring ved anleggets oppstillingsplass som
sikrer at f-gass forordningens krav er ivaretatt.
Arctic Kulde Akershus A/S er opptatt av at F-gass forordningens krav etterleves, at lekkasjer holdes på ett minimum og at våre kunder har en oversiktlig og tryggest mulig drift av sine kulde/varmepumpe anlegg.
Informasjonen gitt ovenfor er ikke uttømmende. For nærmere informasjon henvises til gjeldene lovverk, samt annen relevant informasjon.